Archive for mars, 2009

Fondmästerskapet

5 mars 2009

Den 18 februari avslutades Fondmästerskapet, Swedbanks tävling där det gällde att förvalta en fondportfölj så bra som möjligt under ett år. Som jag skrivit om tidigare hade jag tre mål med att vara med i tävlingen:

  • att lära mig med om fonder
  • att slå OMXS30 index
  • att avkasta 5%

Att vara med i tävlingen har ökat mitt intresse för fonder. Det har i sin tur medfört att jag läst en del böcker och tidningar, något som absolut har ökat min kunskap när det gäller fonder.

Slå OMX30 lyckades jag också med. Min portfölj slutade på -2.58%, medan OMXS30 slutade på ca -35% (se E24). Nu är det inte riktigt rättvist att göra en jämförelse mellan min portfölj och OMXS30, eftersom jag mestadels har handlat på andra marknader med andra möjligheter. Men ändå, jag uppnådde mitt mål med råge.

Mitt tredje mål, att avkasta 5% lyckades jag inte med, men med tank på hur börsåret 2008 såg ut så är jag rätt nöjd ändå.

Jag slutade på plats 1502 vilket jag är mycket nöjd med. Jag var nere på plats 28025 ett tag och då var det tungt. Men jag är rätt säker på att många tröttnade på tävlingen i och med det tråkiga börshumöret. Med ett annat börsklimat är det inte alls säkert att det hade gått så bra för mig.

Det som retar mig lite är att jag blev slagen av C-J och H, som båda gjort var sin ‘fegisportfölj’ bestående av enbart räntefonder. Dessa portföljer avkastade 4.08% och 3.69%. Nåja, jag får väl svälja stoltheten, lyfta på hatten och säga ‘Grattis’ till dom.

Annonser

Spelar noteringsvalutan någon roll?

4 mars 2009

Jag har funderat en del på det här med fondernas noteringsvaluta. Spelar det någon roll i vilken valuta som fonden är noterad i? Jonas Lindmark på Morningstar har skrivit två krönikor i ämnet: Strunta i valutan och Strunta i valutan igen.

Eftersom jag är lite trögfattad har jag tänkt både en och två gånger på det här. Nu tror jag att jag har fattat. Hoppas jag. Jag försöker med ett exempel.

Antag att vi har två fonder, FondSEK och FondUSD. Båda dessa fonder har en förmögenhet på 1.000.000 SEK. FondSEK noteras i SEK medan FondUSD noteras i USD. Båda fonderna har 100.000 andelar. Växelkursen när fonderna startar är 8 SEK = 1 USD. Fonderna investerar lika stora belopp i samma aktier. Aktierna är noterade i dollar.

Ingångs-NAV för FondSEK blir (1.000.000 SEK / 100.000 andelar) = 10 SEK

Ingångs-NAV för FondUSD blir (1.000.000 SEK / 100.000 andelar / växelkursen 8 ) = 1.25 USD

Båda fonderna köper nu dollarnoterade aktier för sitt innehav. Fonderna kommer därefter att bestå av ett aktieinnehav värderat till 125.000 USD, vilket är samma sak som ( 125.000 USD * växelkursen 8 ) = 1.000.000 SEK.

Stärkt dollar
Antag nu att dollar stärks mot kronan, så att 9 SEK = 1 USD.
Aktiekurserna ligger helt stilla.

Fondernas aktieinnehav är fortfarande värderat till 125.000 USD.
FondSEK har ett innehav på (125.000 USD * växelkursen 9) = 1.125.000 SEK
Det ger ett NAV på (1.125.000 SEK / 100.000 andelar) = 11.25 SEK

FondUSD har ett innehav på 125.000 USD
Det ger ett NAV på (125.000 USD / 100.000 andelar) = 1.25 USD

Här är det lätt att tro att FondSEK har haft en värdeökning, från 10 SEK till 11.25 SEK, dvs på 12.5%. Detta medan FondUSD inte har rört sig alls, den har fortfarande ett NAV på 1.25 USD.

Men så är det inte.

FondUSD har haft samma värdeökning i SEK som FondSEK, trots att NAV-värdet inte ändrats. I utgångsläget var en andel i FondUSD värd 1.25 USD = (1.25 * växelkursen 8 ) = 10 SEK. Nu är en andel i samma fond värd 1.25 USD = (1.25 * växelkursen 9) = 11.25 SEK. Värdet är alltså det samma i de båda fonderna. Noteringsvalutan spelar ingen roll!

Valutarörelserna förvirrar
Valutarörelserna kan ge en missvisande bild av hur en fond egentligen går. I nedanstående exempel ser en fond ut att gå bra, när den i själv verket går dåligt.

Antag att vi har samma utgångsläge som i början av av texten.
Antag att dollarn stärks mot kronan, så att 9 SEK = 1 USD.
Antag att aktiekurserna sjunker med 5%

Både FondSEK och FondUSD har ett aktieinnehav värderat till 125.000 USD. Om värdet på aktierna sjunker med 5% kommer fonderna att vara värderade till (0.95 * 125.000 USD) = 118.750 USD. Med 100.000 andelar kommer varje andel att vara värd (118.750 USD / 100.000 andelar) = 1.1875 USD.

FondSEK har nu ett NAV-värde på (1.1875 USD * växelkursen 9) = 10.6875.
FondUSD har nu ett NAV-värde på 1.1875 USD.

För FondSEK ser det ut som NAV-värdet har ökat, från 10 SEK till 10.6875 SEK
För FondUSD ser det ut som NAV-värdet har minskat, från 1.25 USD till 1.1875.
FondUSD ser alltså ut att ha backat med 5% medan FondSEK har stigit med 6.87%

Så är det dock inte. NAV-värdet för FondUSD på 1.1875 USD blir i SEK (1.1875 * växelkursen 9) = 10.6875 SEK! Ingen skillnad alltså! Som sparare får man alltså samma värdeförändring oavsett vilken noteringsvaluta fonden har.

Exponeringsvalutan
Det som däremot kan påverka värdeutvecklingen är mot vilken valuta som fonden är exponerad, dvs investerar i.

Antag man investerar i FondSEK ovan.
Fondförmögenheten är 1.000.000 SEK / 125.000 USD.
NAV-värdet är 10 SEK / 1.25 USD.
Antag nu att dollarn stärks med 20% så att 1 USD = 9.6 SEK.

De aktier som köptes för 125.000 USD är nu värda (125.000 USD * växelkursen 9.6) = 1.200.00 SEK. Det ger ett andelsvärde på (1.200.000 SEK / 100.000 andelar) = 12 SEK. Den ändrade växelkursen gör alltså att andelarna stiger i värde.

Det omvända gäller naturligtvis när dollarn sjunker:

Antag man investerar i FondSEK ovan.
Fondförmögenheten är 1.000.000 SEK / 125.000 USD.
NAV-värdet är 10 SEK / 1.25 USD.
Antag att dollarn sjunker med 20% så att 1 USD = 6.4 SEK

De aktier som köptes för 125.000 USD är nu värda (125.000 USD * växelkursen 6.4) = 800.000 SEK. Det ger ett andelsvärde på (800.000 SEK / 100.000 andelar) = 8 SEK. Den ändrade växelkursen gör att andelarna sjunker i värde.

Om jag förstår det hela rätt så ska man

  • investera i fonder som är exponerade mot andra valutor när kronan försvagas mot dessa valutor. En andel köpt för 10 SEK är vid ett senare tillfälle värd 12 SEK.
  • investera i fonder som är exponerade mot SEK när kronan stärks mot andra valutor. En andel köpt för 10 SEK SEK är vid ett senare tillfäle värd 8 SEK